Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Copyright by Hauken i redet

Copyright by Hauken i redet

Velkommen til verdens vakreste danseforestilling! Passer for hele familien!

Voksne kr 50/barn kr 25
Showstart kl. 17.00

Karen Platous vei 31, 0988 Oslo, Norway

Veldedighetsforestillingen Hauken-I-Redet 14 samler inn midler til inntekt for jenter i Homa Lime, Kenya hvor vi bygger et ressurssenter med bibliotek, museum, helsestasjon mm. Mer om selve prosjektet vi støtter i Kenya kan du lese om litt lenger ned.

I år er vi blitt sponset med Kultur og Frivillighetsmidler fra Stovner Bydel som gjør det mulig for oss å arrangere forestillingen på Rommen Scene og Kultursenter. Dansere fra inn og utland bidrar med ulike typer stilarter på scenen: Isisvinger, magedans, bhangra, American Tribal Style Bellydance, Sevilla, det blir dans med stokker, sverd og cymbaler, vakre kostymer og en kamel eller to

Her kan du lese om bakgrunne for at vi støtter dette prosjektet:

Historien om ”det kvinnedrevne prosjektet” i Homa Lime ved Victoriasjøen øst i Kenya har røtter tilbake til 1985. Da kom en norsk kvinne for å arbeide som lærer på St.Alfred Alara (high school). Grete Omdal inspirerte kvinnene til å starte et en gruppe for borgerrettigheter, der kvinnespørsmål stod sentralt. Gingo Women group ble stiftet. Gruppen skiftet senere navn til ”Marit Women Group and Nadima Ken Express”. Marit som det refereres til er Marit Sigvang, også hun kom som lærer til Homa Lime. Gruppen tenkte også praktisk i tillegg til teoretisk tilnærming i kvinnespørsmål. De satte seg sammen og sydde for hånd, senere gikk de sammen om å kjøpe to håndrevne symaskiner og seks pedaldrevne symasiner.

Kvinnene sydde og diskuterete vidt og bredt. I løpet av et tiår hadde gruppen oraganisert seg i flere grupper:

PARALEGAL (med Mary Lieta som leder)
Gruppen arbeider med rettighetsspørsmål, også rent juridiske. De er talskvinner for og støtter de ”underpriveligerte” i lokalsamfunnet. De tar opp saker som handler om svangerskap blant mindreårige, overgrep, barne-arbeid, gjengifting av enker og tilfeller der enker og foreldreløse taper ansikt og familieeiendom. Det hører med til historien at Mary Lieta (som også er vår hovedkontakt i Homa Lime) var det første som stod opp mot denne tradisjonen med gjengifting med familiemedlem.

Gruppen arrangerer møter for kvinner på markeder, kirker og andre steder for å informere om menneskerettigheter.

HEALTH CARE GROUP- (med Serphine Mambe som leder) Gruppen er samarbeider med det offsielle helsevesenet. De er en slags sanitetsdamer, slik de var før i Norge. Spesielt følger de opp ubemidlede familier, helsen til barnløse og personer som lever med HIV/AIDS. Rent praktisk er det gjennomføres hjemmebesøk og de gir råd/hjelp/veiledning.

GIRL CHILD RIGHTS (Marit Women Group)
Gruppen har som mål å forbedre jentenes situasjon opp mot skole, bekjempe trusler, seksuelle overgrep, uønsket graviditet og forhindre at jenter dropper ut av skole.
Denne gruppen fortsetter også sitt praktiske arbeid i systue, der de etter evne og økonimsike muligheter lager myggnettinger (malariasykdom er et alvorlig problem), skoleuniformer etc.

WOMEN RIGHTS GROUPS (Marit Women Group and St. Monica Group) Dette er ren kvinnekamp mot tradisjoner rundt gjengifting av enker til familiemedlemmer, arv etter dødsfall, rett til egen jord osv.

Kvinnene gjør alt på frivillig basis, og de fleste har i tillegg arbeid. De har opprettet forbindelser med andre organiasjoner i Kenya, blant annet Care Kenya.

Kvinnene i Homa Lime har lenge ønsket seg et eget sted, et ”ressurs- og kultursenter”, der de kan samle sine aktiviteter. Det er her den norske vennskapsgruppen i Verdal og Levanger kommer inn. De har siden 2003/2004 hatt kulturelle vennskapforbindelser. Dette har nå gått over lokalsamfunnsutviklings-programmet ”Youth Empowerment”, støttet av organisajonen Vennskap Nord-Sør. Her legges det vekt på å støtte oppunder ungdommers utvikling, jamfør det kvinnegruppene arbeider med.

Hauken-I-Redet har blitt med i prosjektet av byggingen av ressurssenteret.

Arbeidet er godt i gang og planen er senteret åpnes høsten 2013.

Kilde: Hauken-I-Redet 14

 

Advertisements